Bli Världsförälder

publicerat i Allmänt;
 
 
I vintras reste Världsföräldern Anne Lydén till Mocambique och träffade 74-åriga Luisa som ensam tar hand om sina nio föräldralösa barnbarn. Nästan två miljoner av barnen i Mocambique är föräldralösa.

http://unicef.se/utsattabarn

Som Världsförälder är du med och kämpar för barnen i Mocambique och för alla barn runt om i hela världen. Varje dag.

Som Världsförälder ger du pengar varje månad. Enkelt och kostnadseffektivt via autogiro.
Du hjälper inte bara ett eller några barn i ett land. Du är med och kämpar för utsatta barn i hela världen.
Under hela uppväxten – från mammas mage ut i vuxenlivet.
Läs mer om att vara Världsförälder.
 

När ska gömda barn i Sverige få gå i skolan?

publicerat i Allmänt;

Foto: © UNICEF/Emmavon Corswant

I dagarna börjar skolan. De barn som lever gömda eller som papperslösa i Sverige har dock fortfarande inte laglig rätt till skolgång trots år av löften om detta.

Samtidigt som skolstarten ska regeringen lämna in en rapport till FN:s barnrättskommitté i Genève för granskning av hur barnkonventionen följs i Sverige. En sådan rapport lämnas vart femte år. FN-kommittén har gång på gång kritiserat Sverige för att inte leva upp till barnkonventionens bestämmelse om skydd mot diskriminering och rätt till utbildning när det gäller barn som är gömda eller papperslösa. Det blir genant för regeringen att åter igen behöva förklara och försvara varför man inte respekterar samtliga bestämmelser i barnkonventionen.

Det handlar om ca 2 000 – 3 000 barn enligt den statliga utredningen som gjordes förra året (SOU 2010:5 Skolgång för alla barn). Förutom den kunskapsmässiga och pedagogiska betydelsen av utbildningen så är skolan viktig för att utvecklas socialt och psykiskt. Ett barn som lever gömd befinner sig i extrem osäkerhet, ovisshet och hopplöshet. De vuxna som finns runt omkring är själva förtvivlade och klarar ofta inte att ge barnet struktur och rutiner i vardagen. Det kan skolan hjälpa till med. Skolan kan bli ett andrum för barnet och skapa någon form av ordning i kaoset.

Det krävs att ord blir handling. UNICEF förväntar sig därför att denna fråga finns med i höstens budgetproposition.

/Christina Heilborn
Chef Opinion och påverkan, UNICEF Sverige

 

Dagens undanflykt: ”Varje familj tvättar sin egen smutsbyk”

publicerat i Allmänt;

Mark Levengood

Idag är det sista dagen på ”månaden då man inte får skylla ifrån sig”. Den 24 oktober drog vi igång vår egen variant av ett ”realtidsgräv”. Vi har granskat undanflykter i media, i utredningar och i rättsfall. Vi har också fått in många exempel från allmänheten, tack alla för ert engagemang! Vi ser tillbaka på en jobbig men samtidigt fantastiskt månad, då vi fått upp många frågor på bordet. Det har handlat om fall där barn inte fått tillgång till särskilt stöd i skolan, barn som blivit och fortfarande blir mobbade, barn med särskilda behov som blivit diskriminerade och inte blivit sedda, hemlösa barn, barn som blivit utsatta för våld och sexuella övergrepp och asylsökande barn som särbehandlas och inte får tillräckligt med skydd. Listan på undanflykter är lång. Inom kort kommer ni att få ta del av hela listan och en sammanfattning, så håll utkik! Vår ambassadör Mark Levengood avslutar idag kampanjen med en reflektion kring hans erfarenheter av undanflykter och barns rättigheter:

”I min barndom var planscherna på gråtande barn väldigt populära. Motivet fanns i lite olika utformningar, men det gemensamma var alltid att det var ett litet barn, med en flod av tårar över kinderna. Jag tyckte de var hemska, och kunde för mitt liv inte begripa varför man skulle ha en gråtande unge på väggen, när man istället kunde ha Farrah Fawcett, den vackraste av Charlies Änglar.

Till all lycka avtog trenden med de gråtande barnen något med åren, och idag ser man dem bara ibland, på väggen i ett antikvariat eller i ett orört hobbyrum i radhusets källarplan. Och då kan man konstatera att barnen har fortsatt gråta genom alla åren. Jag tycker fortfarande att de är otäcka, och tittar bort.

I måndags ledde jag Upprättelseceremonin i Stadshuset. Där träffade jag de gråtande barnen. Likt ungarna på planscherna har de fortsatt gråta, fast några av dem är över 90 idag. Och det går inte att titta bort, det har redan alltför många gjort, alltför länge. Talmannen bad å statens vägnar om ursäkt för den vanvård de utsatts för och det var fint. Men jag insåg också, att staten inte är den enda som borde be om ursäkt. De här barnen växte upp i Sverige. Var och en av dem var omgiven av vuxna, som tittade bort. Och varje vuxen hade en förklaring: från ”Den man älskar agar man” till ”Varje familj tvättar sin egen smutsbyk”.

Men… på UNICEF tycker man ju inte om undanflykter. Undanflykterna har en förmåga att förvränga verkligheten, som speglarna i Lustiga huset (som aldrig är speciellt lustigt).  En familj där ett barn misshandlas, blir plötsligt en familj som inte gör något farligare än uttrycker sin kärlek i form av några blåmärken. Och i en familj, där en unge slutar prata och sluter in sig i sig själv, då handlar det inte om något farligare än att hon blivit tvättad i lite för varmt vatten när det var bykdag.

I måndags fick jag se att somliga sår som barndomen tillfogat inte läker med åren. De vuxnas undanflykter bidrog till ett livslångt lidande hos dessa gråtande barn. Och, märk väl, i detta fall handlar det inte om myndigheter, utan bara om alldeles vanliga medmänniskor som inte var med. Från scenen hade jag ju en alldeles strålande utsikt över så mycket sorg, den fyllde hela Stadshuset. Och utanför stäckte Stockholm ut sig, och längre bort hela landet.

Det hemska är att även idag skapas det gråtande barn, runt omkring. I radhuskällare, i hyreshus och villor, bakom familjefasader och breda fotoleenden från midsommar och jul. Och det är precis lika viktigt nu som då att vi inte döljer oss bakom undanflykter, utan tar ansvar för varenda unge omkring oss. Det är alltid bättre att fråga än att inte fråga. Det är bättre att våga se än att titta bort. Vårt mod att se sanningen kan rädda barndom. Men undanflykter förvandlar oss från medmänniskor till motmänniskor.”

/Mark Levengood, UNICEF-ambassadör

Hungerkatastrof i Jemen.

publicerat i Allmänt;
 
 
De politiska oroligheterna i Jemen har slagit extremt hårt mot landets barn. Den humanitära krisen präglas också av en ekonomisk kollaps. Matpriserna har stigit kraftigt och det råder brist på rent vatten. 967 000 barn beräknas vara akut undernärda och i behov av omedelbar vård. UNICEF finansierar nu 500 näringskliniker i landet, dit undernärda barn kommer för vård och näring. Men mer hjälp behövs snabbt
 

UNICEFs högsta chef Anthony Lake har varit i Jemen i ett försök att förmå världens uppmärksamhet att vändas mot den pågående katastrofen.


– De här barnen riskerar att dö mycket snart. Läget är lika allvarligt i vissa regioner som det var i Somalia ifjol under hungerkatastrofen, säger Anthony Lake.

Landets humanitära situation har tyvärr varit svår under många decennier. Jemen har en av världens högsta siffror för kronisk undernäring. Hela 58 procent av barnen är korta i växten på grund av undernäring. För att vända denna trend krävs en enorm ansträngning av många parter.

Hjälpen når fram

Trots våldet och oroligheterna är 90 procent av landet framkomligt för hjälporganisationer. UNICEF har bland annat kunnat starta och finansiera särskilda näringskliniker i Jemen, dit undernärda barn kommer för vård och näring. De senaste tre månaderna har UNICEF ökat dessa insatser. Nu kan 500 kliniker ta emot undernärda barn tack vare finansiering från UNICEF.

UNICEF har även vidareutbildat över 1000 personer inom vårdsektorn i hur de bäst behandlar undernärda barn. För att kunna genomföra storskaliga behandlingsprogram samarbetar UNICEF med lokala volontärer. 1300 volontärer har utbildats i hur de ska identifiera vilka barn som är undernärda och se till att de kommer till närmsta klinik.

Långsiktiga insatser krävs

Den största orsaken till undernäringen bland barnen är den utbredda fattigdomen och konflikterna. Men barnens situation förvärras av bristen på kunskap bland föräldrarna. Många mammor känner inte till hälsofördelarna av att uteslutande amma bebisarna och att undvika att ge små barn förorenat vatten. Det smutsiga vattnet gör att barnen ofta blir mycket sjuka i diarré. Föräldrarna har inte heller fått lära sig vilka allvarliga konsekvenser undernäring har för barnets mentala och fysiska utveckling. Därför arbetar UNICEF och samarbetspartners med informationskampanjer som handlar om barns hälsa, riktade till allmänheten.

Många fler investeringar är nödvändiga för att barnen ska få en långsiktig tillgång till hälsovård, säkert dricksvatten, toaletter och möjlighet till förbättrad hygien. Det här kan endast uppnås med stark politisk vilja, samt satsningar på både ekonomisk tillväxt och social utveckling.

Hjälp barn i krig och katastrofer genom att skänka en gåva till UNICEFs katastrofarbete. Eller handla livsviktiga förnödenheter i gåvoshopen.

Vi får inte glömma de barn som aldrig syns eller hörs i medierna

publicerat i Allmänt;
Fallet med tvååriga Haddile är inte unikt. UNICEF har tidigare lyft fram en rad liknande fall där barn utvisas tillsammans med föräldrar som tidigare har bedömts vara olämpliga. Barnen hamnar i kläm när utlänningslagen går före lagen om vård av unga, LVU. Det är tyvärr en verklighet att alla barn inte har föräldrar som kan ta hand om dem på ett tillräckligt sätt. Det kan handla om barn som blir slagna, övergivna, negligerade eller utsatta för andra former av övergrepp eller omsorgsbrister i hemmet. De här barnen är fråntagna sina mest grundläggande rättigheter: rätten till utveckling och omvårdnad, rätten till en trygg förälder. Samhället måste erbjuda de här barnen en alternativ omvårdnad och ett skydd. Skyddet ska finnas där så länge barnen behöver det. Det innebär i praktiken att det finns barn som aldrig kommer att flytta tillbaka till de biologiska föräldrarna – riskerna för barnet kan vara för stora, barnet kan under en lång tid ha funnit trygghet i en ny miljö. Det som ska styra ett sådant beslut är alltid vad som är bäst för barnet. Inte vad föräldrarna vill eller har rätt till, utan vad som är bäst för barnet. Det här gäller alla barn i Sverige, men barn som samtidigt söker uppehållstillstånd får inte den rättigheten respekterad. De kan utvisas tillsammans med en vårdnadshavare som tidigare har bedömts utgöra en fara för barnet. Till skydd för de här barnen har vi krävt att inget barn ska kunna utvisas under pågående samhällsvård. Vi har också krävt att det ska förtydligas i lagen att Migrationsverket och migrationsdomstolarna alltid ska ta hänsyn till barnets hela situation innan de tar beslut i frågan om uppehållstillstånd – vad framgår av utlåtanden, intyg och underlag från psykologer, läkare och socialtjänst? Fallet Haddile uppmärksammar behovet av att se till helheten kring ett barn vid de beslut som fattas. Barn har enligt barnkonventionen en mängd rättigheter och behov, som man sammantaget måste ta hänsyn till. Det går inte att lyfta ut en princip, exempelvis barnets rätt till återförening med sina föräldrar, och mena att den ska gälla till varje pris. Vad är det bästa för det individuella barnet sett utifrån helheten? Barnets bästa ska alltid vara avgörande. UNICEF har under många år kämpat för att barnkonventionen ska bli svensk lag, det är därför glädjande att frågan om barns rättigheter nu uppmärksammas så brett. Men vi får inte glömma alla de barn som aldrig syns eller hörs, de barn vars historier vi aldrig får ta del av i medierna. Därför är barnkonventionen så viktig, för att alla barn ska få tillgång till samma rättigheter i samhället. Barnkonventionen behövs för att ALLA barn ska få sina rättigheter respekterade och tillgodosedda. /Emma von Corswant, Barnrättsjurist UNICEF Sverige Fallet om den 2-åriga flickan Haddile som fått stor uppmärksamhet i media under helgen sätter återigen fokus på att barnkonventionen måste bli svensk lag. Christina Heilborn, chef för opionion & påverkan på UNICEF Sverige, medverkade under måndagen i SR:s P1 Morgon i ett samtal med Migrationsverkets rättschef Mikael Ribbenvik. Lördagens blogginlägg av Emma von Corswant citerades i Dagens Nyheter och Anders Lindberg skrev på ledarsidan i Aftonbladet idag ”Barnkonventionen bör bli lag i Sverige”. Även barnombudsmannen Fredrik Malmberg bloggade under söndagen ”Skärpning, Socialstyrelsen och Migrationsverket!”.

Barnets bästa väger alltför lätt

publicerat i Allmänt;
Haddile är två år, född i Sverige, övergiven av sin mamma när hon var 20 dagar gammal. Sedan Haddile var fyra månader har hon bott i ett jourhem, men nu ska hon utvisas till Frankrike, eftersom Haddile och hennes biologiska mamma är franska medborgare. Motiveringen från Migrationsverket är att det i Barnkonventionen står att föräldrar har rätt till sina barn. Nu har Migrationsverket meddelat att flickan får stanna tills dess att man lyckats hittat hennes biologiska mamma. Många är de människor som har engagerat sig i detta fall, och åtskilliga har hört av sig till oss på Rädda Barnen för att fråga: Får det verkligen gå till så här? Och vad kan man göra åt det? Haddile är tyvärr bara ett av flera exempel på barn i Sverige som får sina rättigheter åsidosatta vid myndighetsbeslut. Haddile är inte ensam. Enligt Barnkonventionen ska alla myndigheter och institutioner som fattar beslut som berör barn utgå ifrån det enskilda barnets bästa. Detta innebär att man ska utgå ifrån generell kunskap, forskning och erfarenhet om barns behov och även det enskilda barnets specifika behov och vilja. Enligt Barnkonventionen ska barnets behov och rättigheter alltid väga tungt. I artikel 9 i barnkonventionen står det att: ”Konventionsstaterna skall säkerställa att ett barn inte skiljs från sina föräldrar mot deras vilja utom i de fall då behöriga myndigheter, som är underställda rättslig överprövning, i enlighet med tillämplig lag och tillämpliga förfaranden, finner att ett sådant åtskiljande är nödvändigt för barnets bästa.” Rädda Barnen, liksom flera andra barnrättsorganisationer och flera riksdagspartier kräver att FN:s konvention om barns rättigheter, barnkonventionen, görs till svensk lag. Hade barnkonventionen varit svensk lag hade myndigheter som Migrationsverket varit tvungna att utgå från konventionen i beslut som berör det enskilda barnets rättigheter. Haddile har under sina första två år knutit an till andra vuxna än sina biologiska föräldrar. Två betydelsefulla år av anknytning, trygghet och skydd. Ur ett litet barns perspektiv är den absolut viktigaste omständigheten att bli omhändertagen av trygga vuxna som finns tillgängliga. Det är ofta, men inte alltid, de biologiska föräldrarna. Genomgripande förändringar i små barns uppväxtmiljö kan innebära risker för barnets fortsatta hälsa och utveckling. Prövningen av ”barnets bästa” ur det unika barnets perspektiv väger tyvärr alltför lätt när man beslutar om ett barns framtid. Barnkonventionen är förvisso till stor del närvarande i svensk lagstiftning, men den tillämpas för sällan direkt i domstolar och i handläggning av enskilda ärenden, såsom Haddiles. Det finns exempel där utlänningslagen vägt tyngre än till exempel lagen om särskilda bestämmelser för vård av unga (LVU). I Sverige i dag kan ett barn omhändertas av sociala myndigheter för att föräldrarna anses som olämpliga för barnet. När det sedan finns ett utvisningsbeslut kan samma barn utvisas tillsammans med föräldrarna. Det som förut var olämpligt bli plötsligt lämpligt. Barnets rätt till trygghet och skydd ska alltid gälla alla barn. I utlänningslagen står det att uppehållstillstånd kan ges på grund av ”synnerligen ömmande omständigheter.” Denna skrivning tillämpas sällan och det krävs orimligt svåra omständigheter för att få uppehållstillstånd med den motiveringen. Rädda Barnen vill i stället se att lagstiftningen omformuleras till ”särskilt ömmande omständigheter”. En formulering som i sammanhanget kan få betydande konsekvenser. Med en ändring skulle det finnas större möjligheter att tillgodose det enskilda barnets rättigheter när Migrationsverket beslutar om asyl och uppehållstillstånd. Det är av yttersta vikt att säkra alla barns rättigheter även för dem som befinner sig i svåra och komplexa situationer. Barnets rätt ska inte bara säkerställas tack vare att strålkastarljuset riktas mot det enskilda barnet. Sverige ska vara ett land där barnets perspektiv och barnets bästa säkerställs i rättsprocessen. AGNETA ÅHLUND chef Rädda Barnens Sverigeprogram ELISABETH DAHLIN generalsekreterare, Rädda Barnen

”De undernärda barnen i Mali är vår första prioritet”

publicerat i Allmänt;
Det säger Katarina Johansson Mekoulou, som jobbar för UNICEF med att samordna hjälpinsatserna inom Unicefs verksamhet för barn i Mali. Som vi rapporterat tidigare är situationen för barnen i Mali akut. Mellan 175 000 till 220 000 barn i landet är undernärda och de lever dessutom i ett samhälle som präglas av våld och konflikter.
Enligt nya rapporter har barn i norra Mali dödats på grund av öppna strider. Beväpnade grupper ska också ha rekryterat barnsoldater och våldtagit minderåriga.
Sedan slutet på mars i år finns bevis för att:
Minst 175 pojkar mellan 12-18 år har rekryterats som barnsoldater;
Minst 8 flickor har blivit våldtagna eller sexuellt utnyttjade; och
Två pojkar i åldrarna 14 och 15 år har dött i två olika incidenter, medan 18 barn har lemlästats på grund av minor och andra explosiva kvarlämningar.
Ett av UNICEFs prioriterade områden är att barn i konfliktdrabbade områden ska skyddas mot våld och övergrepp. UNICEF arbetar bland annat med lokala samarbetspartners i de konfliktdrabbade regionerna Kidal, Gao och Timbuktu, samt den angränsande regionen Mopti. Samarbetet går ut på att stärka lokalsamhällenas förmåga att skydda barnen. UNICEF lär ut hur de kan identifiera och stödja barn som kommit bort från sin familj och öka medvetenheten om vilka risker barnen kan utsättas för.
Igår, den 11 juli, blev Katarina Johansson Mekoulou intervjuad av Göteborgs-Posten om situationen i Mali, hur UNICEF jobbar och hur dramatiskt det kan vara att jobba i ett land med beväpnade konflikter.

Katarina berättar för GP att hjälpinsatserna fokuseras främst på livsuppehållande åtgärder, näringstillskott, hälsovård till undernärda barn och distribution av rent vatten.
Hon berättar också att det är ett stort glapp mellan hjälpbehovet bland barnen och UNICEFs resurser.
Mali är en del av Sahelregionen. Den svåra torkan har brett ut sig över ett område som innefattar nio länder. I hela Sahel lider idag över 18 miljoner människor av undernäring.

Vill du hjälpa? Gå in på www.unicef.se

1,5 miljoner barn riskerar att dö av undernäring i Västafrika

publicerat i Allmänt;

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas värst. Läget är i akut i Sahelområdet - Tchad, Burkina Faso, Mauretanien, Mali, Niger, Nigera, Kamerun och Senegal.

UNICEF finns på plats och gör allt de kan för att förhinda en svälkatastrof. UNICEF behandlar barn mot undernäring, vaccinerar, ser till att det finns rent vatten, levererar förnödenheter och ser till att familjer får rent vatten, sjukvård och skola.

Men UNICEF behöver din hjälp för att förhindra att fler barn dör. Ge en gåva nu på unicef.se/sahelHar du en blogg? Hjälp till att sprida insamlingen genom att lägga upp den här informationen på din blogg också! Besök unicef.se/sprid-budskapet/blogga-for-sahel för att hämta material.

Tillsammans gör vi skillnad!

 

 

En hundralapp...

publicerat i Allmänt;
Jag har tänkt nyligen på de 100 kronor som vi så gärna vill spara vid fel tillfälle. När vi ska gå på krogen så är 100 kronor ett glas med alkoholdrink. En handralapp är en tröja på hm som jag har köpt 3 stycken av just för att det kostade så LITE. En handralapp är en lunch nära mitt jobb i T-centralen. En hundralapp är 2 paket cigaretter som hjälper mig att förtkorta mitt liv. En hundralapp ett gosedjur på BR-leksaker. Och massor med andra SMÅ saker som vi köper dagligen för en hundralapp och som oftast är onödiga tillfälliga tillfredställelser. Men när en hundralapp kan bli mycket?
Ja...
När man köper 100 doser poliovaccin: Det enda sättet att stoppa sjukdomen är att se till att alla barn i hela världen får vaccin. För ett barn ska få ett fullgott skydd krävs ENDAST tre doser. 
167 påsar vätskeersättning som kan snabbt och effektivt bota uttorkning och rädda barns liv!
Ett skolpaket med 25 skrivböcker och pennor för barn i fattiga länder!
6 förpackningar högenergimjölk: För ett litet barn kan undernäring bli livsfarligt. Man kan köpa 6 förpackningar som ger drygt 12 liter mjölkdryck som innehåller alla de livsviktiga vegetabiliska fetter, kolhydrater, vitaminer och mineraler som ett litet barn behöver för att växa och vara frisk!
 
Allt detta och mycket mer kan vi som har ett bekvämt liv bidra med! 
Om fler av oss köper en gåva var för en hundralapp så blir det redan en stor skillnad!
 
 
 

Hur kan man hjälpa?

publicerat i Allmänt;
För ett tag sedan har jag varit inne på många olika hemsidor där man kan åka till ett annat land som en volontär. Man hjälper att bygga skolor eller ta hand om barnen, åker som läkare eller sjuksköterska osv. Det var många som hade engagerat sig och det fanns möjligheter att vara med. Tyvärr så kostade det mycket även att vara volontär. Flera tusenlappar betalar man bara för att vara med. Man ska dessutom betala sin flygbiljett (vilket jag förstår) men även en avgift för att vara med. Jag gav upp det då jag inte haft råd att betala så mycket pengar. Jag har undersökt även möjligheter att vara volontär i min stad, där jag bor och oftast är det arbetstider som passar. Till slut begränsade jag mig till att donera pengar månadsvis och ge bort mina saker, kläder, böcker och annat. 
Nyligen har jag varit på Unicefs hemsida och sett att man kan vara en bloggare! Så jag vill gärna börja med det!